Om Bovrup Kartoteket

15 km nordøst fra den tyske grænse på landevejen mellem Aabenraa og Sønderborg ligger den sønderjyske landsby Bovrup, som på trods af sin uanselige størrelse har sin egen lille plads i Europas historie.

Bovrups indvikling i det 20.århundredes historiske begivenheder tager sin begyndelse i 1924, hvor den praktiserende læge Frits Clausen flytter til byen og åbner sin konsultation. Clausen bliver hurtig populær i lokalområdet og hans praksis vokser.  Efterhånden er lægehvervet en mindre del af hans virke og han arrangere sig i kulturelle aktiviteter som stiftelsen af Sønderjysk Amatørorkester og genoplivningen af Bovrup Ungdomsforening. Desuden er Clausen en populær foredragsholder og især de dansk nationale emner har hans interesse. Partipolitisk havde han siden 1920 været arrangeret i Det konservative Folkeparti og opstilles også som folketingskandidat for partiet. Men med nationalsocialismens udbredelse sydfra finder Clausen i starten af 30erne i nyt politisk ståsted. I efteråret 1930 er et nyt dansk nationalsocialistisk parti blevet dannet i København under navnet Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti (DNSAP) ved den tidligere folketingskandidat for Det radikale Venstre og spejderfører Cay Lembcke. Under en foredragsturne tidligt i 1931 besøger Lembcke Sønderborg. Clausen overvære dette møde og finder et nyt politisk hjem ved introduktionen af de stærke nationalistiske ideer blandet med social ansvarlighed. Ifølge DNSAPs medlemskartotek melder han sig ind den 9.marts 1931. Det er dette kartotek som senere bliver kendt som Bovrup Kartoteket.

Efter sin indmeldelse kaster Clausen sig ihærdigt ind i partiarbejdet. Han bliver hurtigt partiets mand i Sønderjylland. Den 23.juli 1933 må Lembcke overlade førerskabet til Clausen, efter lang tids utilfredshed med hans lederskab. Frits Clausen er herfra partiets leder frem til 1944, hvor han efter lang tids spild med den tyske besættelsesmagt overlader lederskabet til et såkaldt førerråd og melde sig til krigstjeneste på østfronten.

Clausens villa i Bovrup og nærliggende lokaler forbliver i alle DNSAPs aktive år fra sommeren 1933 til opløsningen i maj 1945 partiets hovedkvarter. Selvom partiet åbner et stabskontor i en villa på Rosenvængets Allé 30-32 i april 1941, er det administrative hovedkontor stadig placeret i Bovrup. Det betyder bl.a. at partiets registrering af medlemmer foregår her.

Modstandsbevægelsen beslaglægger i maj 1945 medlemskartoteket. Det bliver overdraget til politiet, men inden det sker er betydelige dele blevet afskrevet. Da mange medlemmer af modstandsbevægelsen ikke er tilfreds med retsopgøret mod de danske nationalsocialister udgives medlems kartoteket,  som en måde at udstille de tidligere DNSAP-medlemmer på. Pressefotografen Eigil Lafontaine er kendt som én af udgiverne.

Udgivelsen af DNSAPs medlemskartotek markerer et ekstraordinært historisk cirkulært fænomen. Bogen er illegal. Den er Danmarks eneste forbudte bog. En afgørelse fra Københavns Byret i 1946 har afgjort, at materialet hører under arkivloven og der kun kan opnås adgang ved at ansøge Rigsarkivet. Netop illegale udgivelser var en væsenlig del af den danske modstandskamp mod den tyske besættelse og den nationalsocialistiske ideologi. Og censur, undertrykkelse, udrensninger og bogbrændinger var ligeledes aktiviteter der rigt blev benyttet i den politiske kamp for nationalsocialismen. Historien går i ring når en bog forbydes, fordi nævner navne på medlemmer af et parti der benyttede censur og undertrykkelse. Er udgivelsen Bovrup-kartoteket dermed en handling for eller i mod ytringsfrihed?

Nutidigt billede af villaen på Varnæsvej nr. 769 i Bovrup hvor Frits Clausen boede og DNSAP havde hovedkvarter.

 

DNSAPs hovedkontor. Sandsynligvis i starten af 1940erne

For yderligere information, se evt.